Het bosperceel aan de Van Randwijckweg

Het bosperceel aan de Van Randwijckweg te Beek-Ubbergen, kadastraal geregistreerd onder UBBERGEN B4132, voorheen UBBERGEN B2009, is eigendom van de erven Van Boldrik. Op de noordgrens van dit perceel loopt een deel van de N70 die bij de vriendschapswijzer uitkomt.

Zowel de zandweg, die vanaf de Van Randwijckweg richting Keteldal loopt, als het ontstane middenpad is niet-openbaar. Hetzelfde geldt voor "de driehoek" waarop tegen de wens van de erven nogal eens wordt geparkeerd.


Openbare bekendmaking

AFSLUITING EIGEN WEGEN

In verband met gerezen problemen met de gemeente Ubbergen
hebben de erven van Boldrik, rechthebbende op voornoemd perceel,
besloten om eenieder de toegang tot voornoemd perceel
en de daarop gelegen paden tot nader order te ontzeggen.
Dit met uitzondering van het N70-pad ten noorden van dit perceel.


Wat is er aan de hand?

Sinds 2012 zijn de erven in gesprek met de gemeente Ubbergen naar aanleiding van een aantal gerezen problemen. De erven hebben daarbij willen zoeken naar een definitieve oplossing voor het perceel en de daarop aanwezige private paden. Tot op heden hebben deze gesprekken echter tot niets geleid. Reden waarom wij ons genoodzaakt voelen om verdergaande maatregelen te treffen tot zekerheidsstelling van onze rechten en in afwachting van een definitieve oplossing voor het perceel.

De erven betreuren het deze maatregelen te moeten nemen en vragen hiervoor uw begrip.

Klik hier voor meer informatie.Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?


Stuur dan een mailtje aan info@b2009.nl met als onderwerp "Nieuwsbrief".